Xưởng chuyên may ghế gối kê cổ làm quà tặng gối kê cổ thêu logo với cộ máy theo yêu cầu cho các công ty doanh nghiệp làm quà tặng màu gối kê cổ theo logo bưu điện Việt Nam nam mà Ui xanh dương Theo chị Chấn được sử dụng làm quà tặng cho khách hàng vào các dịp lễ dễ dàng may gối kê cổ chữ u số lượng từ 100 cái trở lên liên hệ 0902 3 3 4 7 7 8