Sỉ Túi dây rút vải voan xanh đen giá rẽ
Kích thước 5x8 cm
Kích thước 7 x9 cm
Kích thước 10 x 12 cm
Kích thước 10x 15 cm
Kích thước 12 x 15 cm
Kích thước 10 x 20 cm
Kích thước 15 x 20 cm
Kích thước 15 x 25 cm
Kích thước 20 x 25 cm
Kích thước 20 x 30 cm
Kích thước 25 x 30 cm
Kích thước 25 x 35 cm
Cung cấp cấp sỉ lẻ hàng có sẵn
Nhận may và in ấn logo theo yêu cầu
Lh 090 233 4778