Xưởng may áo đồng phục theo màu cho từng bộ phận của công ty
Để phần biệt cấp quản lý hay nhân viên
Các nhân viên của các phòng ban
Màu sắc từng bộ phận thông qua trang phục là cách được nhiều công ty chọn
Liên Hệ 0902334778