Limac đơn vị trực tiếp sản xuất in thêu logo, thông tin doanh nghiệp lên khăn bông, khăn vải các loại.

Kiểu khăn
• Sản xuất khăn tắm
• Sản xuất khăn mặt
• Sản xuất khăn ăn
• Sản xuất khăn choàng
• Sản xuất khăn quàng cổ
• Sản xuất khăn đa năng

Chất liệu
• Sản xuất khăn bông
• Sản xuất khăn vải

Đáp ứng số lượng lớn in sản xuất khăn mặt cho các nhóm đối tượng khách hàng
• Sản xuất khăn spa
• Sản xuất khăn khách sạn
• Sản xuất khăn resort
• Sản xuất khăn salon tóc
• Sản xuất khăn tiệm nail

Giới thiệu mẫu khăn thêu thành phẩm làm quà tặng khách hàng